PRODUCCIÓ

• Dissenyem i realitzem productes a demanda del client per aplicacions especials

• Produïm equipaments mecànics

• Assessorem empreses que ho requereixen

• Oferim serveis de formació i certificació en els materials produïts dins del grup

• Fem projectes claus en mà

Participem en clústers sectorials i liderem la promoció d’aplicacions en noves tecnologies del sector energètic que siguin autosostenibles, renovables i sense emissions de CO2 i altes gasos nocius

Copyright (c) SIEBC