QUE FEM

  • El grup industrial SIEBC realitza l’enginyeria de projectes claus en ma d’instal·lacions destinades al transport i gestió de fluids.
  • Fem anàlisis i estudis per solucionar la corrosió en infraestructures existents. Les reparem, rehabilitem i millorem.
  • Fabriquem canonades termoplàstiques especials per altes pressions i temperatures d’operació. Per aplicacions amb productes químics i per rehabilitació de canonades danyades de difícil accés.
  • Fabriquem recobriments anti-corrosius amb bases ceràmiques, poliureas, poliuretans i de components tècnics a mida i específics.
  • Produïm cables, umbilicals, equipaments de bombeig, mecànics, control, mesurament i geotèrmia.
  • Fem projectes i instal·lacions de producció biogàs, hidrogen, energia solar i eòlica.
  • Realitzem obres civils i d’infraestructures en els projectes on participem
  • Desenvolupem i innovem en nous productes i noves tecnologies aplicant materials plàstics que es puguin reciclar perquè s’utilitzin en la producció d’energies renovables, principalment relacionades amb la producció de gas.

Copyright (c) SIEBC