Equips per a la producció, transport i emmagatzematge d’hidrogen verd com a electròlitzadors, generadors, bateries, dipòsits i tubs termoplàstics reforçats

Enginyeria, Instal·lació i manteniment de plantes de generació solar i eòlica

Tubs i umbilicals termoplàstics d’alta pressió reforçats amb cintes metàl·liques per a aplicacions offshore i onshore amb pressions de treball de fins a 3000 psi i temperatures de fins a 240 ° F en diàmetres de 2″ a 8″

Tubs termoplàstics d’alta pressió reforçats amb polièster o fibres de carboni per a aplicacions en terra i rehabilitació de canonades

Equips i accessoris d’electrofusió i fusió a tope de HDPE

Sistemes d’elevació de petroli i gas artificials, bombes PCP, bombes ESP, unitats de bombeig de feix, umbilicals enrotllats i controladors de flux

Equips de perforació, tubs, carcassa, varetes, canonades metàl·liques i accessoris

Cintes de polímer aïllant anticorrosió per a la contracció tèrmica per a reparacions de canonades, juntes de canonades, impermeabilització per a canonades de calefacció i aplicacions anticorrosió

Les empreses del grup SIEBC

realitzem l’enginyeria, instal·lació, obres civils i posta en marxa de projectes en els sectors energètics, de transport de fluids i de producció industrial

Copyright (c) SIEBC