Alguns projectes realitzats pel grup Siebc

Injecció de gas a alta pressió offshore. Veneçuela

Injecció de gas a alta pressió onshore. Perú

Transport de gas a alta pressió onshore. Colòmbia

Transport de gas a alta pressió onshore. Algeria

Recobriments procés industrial. Tunisia

Reparació línies petrolieres. Veneçuela

Recobriments Tancs industrials. Russia

Instal·lació descarregues portuaries. Veneçuela

Instal·lació conducte hdpe planta dessaladora. Espanya

Treballs de construcció. Russia​

Transport de gas a alta pressió onshore. Perú

Relining canonades. Estonia

Copyright (c) SIEBC